Medicinsk ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette websted er ikke beregnet til at erstatte tjenester eller oplysninger fra uddannede (læge-)fagfolk og/eller sundhedsudbydere, såsom (almindelige) læger, speciallæger, akutmedicinere, (akut) mental sundhedspleje, fysioterapeuter og psykoterapeuter. Hverken oplysningerne på dette websted eller brugen heraf kan ses som en erstatning for lægelig eller anden professionel hjælp, pleje, støtte eller information og er ikke beregnet som hjælp til diagnosticering eller selvdiagnosticering. Oplysningerne er beregnet som generel information og er ikke specifikt rettet mod en enkelt person eller en specifik medicinsk situation for f.eks. den besøgende på webstedet eller en nærtstående person. Det betyder, at de besøgende ikke kan tillægge oplysningerne en diagnostisk eller terapeutisk værdi for deres egen eller andres helbredstilstand.
I tilfælde af sygdomme, medicinske lidelser, behandlinger eller forskning er oplysningerne kun til støtte. Oplysningerne på dette websted kan tjene som støtte i sådanne situationer:

a. kontakten mellem den besøgende (eller den besøgendes familiemedlem eller andre nære slægtninge) og den besøgendes terapeut, behandlende læge eller anden behandler og
b. den rådgivning, han/hun modtager fra sidstnævnte.

Besøgende rådes til at forelægge medicinske spørgsmål, klager eller symptomer for den behandlende læge eller anden sundhedspersonale i god tid for at få professionel undersøgelse, diagnosticering og eventuelt medicinsk behandling. Besøgende rådes til aldrig at forsinke rettidig søgning af professionel behandling eller se bort fra allerede indhentet medicinsk rådgivning baseret på (online) information.
I tilfælde af akutte medicinske klager eller psykiske problemer og hvis klager eller symptomer forværres, anbefales det de besøgende at kontakte deres egen læge (hjemme) eller alarmnummeret omgående.

“Information om egenomsorg” er ikke personlig rådgivning

I nogle tilfælde indeholder oplysningerne “(egenomsorgs)råd”. Disse “udtalelser” udgør på ingen måde direkte medicinsk rådgivning og vedrører på ingen måde specifikt den individuelle medicinske situation for den besøgende eller den person, som de søger information om på dette websted.
Anbefalingerne om egenomsorg skal ses som generelle retningslinjer, der gælder for ikke-alvorlige, almindelige og dagligdags lidelser. Da der også kan opstå komplikationer ved disse mindre alvorlige lidelser, er det vigtigt, at besøgende søger lægehjælp i tvivlstilfælde og i tilfælde af vedvarende eller tiltagende lidelser. Selv når det drejer sig om oplysninger vedrørende brugen af kosttilskud (til egenomsorg), drejer det sig i intet tilfælde om medicinsk rådgivning eller oplysninger, der specifikt vedrører den enkelte besøgendes eller den persons individuelle medicinske situation, som han/hun søger oplysninger om på dette websted.

Medicinske spørgsmål

Da AromaPro på ingen måde tilbyder medicinsk rådgivning på en direkte (f.eks. via telefon eller e-mail) eller indirekte måde, som er beregnet som erstatning for professionel lægelig rådgivning, besvares ingen e-mails fra besøgende vedrørende spørgsmål eller anmodninger, der f.eks. omhandler medicinske/psykiske klager, valg af behandling eller resultaterne af en bestemt (medicinsk) behandling.

Ansvar

Brugernes brug eller anvendelse (eller at have anvendt) af AromaPro-oplysninger er udelukkende brugerens ansvar og risiko.
AromaPro og dets informationsleverandører udelukker ethvert ansvar for skader, direkte og indirekte, uanset art, der opstår som følge af eller er relateret til brugen eller anvendelsen af oplysninger, produkter eller tjenester, der tilbydes via aromapro.nl, andre websteder eller kilder, der henvises til inden for/fra AromaPro.

Indkøbskurv