Generelle vilkår og betingelser AromaPro

AromaPro tilbyder kurser, træning og uddannelse inden for aromaterapi. De generelle vilkår og betingelser gælder for alle tjenester.

1. Registrering og betaling

Tilmelding til kurser og uddannelser sker ved at udfylde den digitale tilmeldingsformular. Du vil modtage en bekræftelse af tilmelding og faktura pr. e-mail. Betalingen foretages via netbank, idet du bedes oplyse fakturanummer, kursus og startdato. Efter registreringen er der en 14-dages betænkningstid. Ved modtagelse af betalingen er tilmeldingen endelig, og du accepterer vilkårene og betingelserne.

2. Annuller

Hvis du afbestiller op til 14 dage før starten af en lektion, et kursus eller en træning, får du 80 % af din betaling tilbage. Hvis du afbestiller efter dette tidspunkt, refunderes beløbet ikke. Hvis et kursus ikke kan finde sted på grund af for få deltagere eller andre omstændigheder, vil din betaling blive refunderet. I tilfælde af aflysning af en (manglende) kursusdag på grund af sygdom eller andre omstændigheder er det ikke muligt at refundere kursusgebyret. En anden dato kan overvejes efter fælles aftale.

3. Lærerens svigt

I tilfælde af sygdom og/eller fravær af en lærer eller træner sørger AromaPro for en tilsvarende erstatning, hvis det er muligt. Hvis det viser sig umuligt at erstatte en erstatning, giver AromaPro deltageren besked hurtigst muligt. AromaPro vil i så fald aftale alternative datoer hurtigst muligt. I tilfælde af sygdom og/eller svigt af en lærer/træner har deltageren ikke ret til nogen form for kompensation eller erstatning. AromaPro er ansvarlig for yderligere omkostninger i forbindelse med undervisningsdage, der opstår som følge af en undervisers sygdom og/eller fravær. En lærers svigt er ikke en grund til gratis aflysning eller tilbagebetaling.

4. Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig et kursus, vil dine personlige oplysninger blive brugt til at gennemføre aftalen og til at informere deltagerne om AromaPro's fremtidige aktiviteter. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du give os besked via e-mail.

5. Undervisningsmaterialer

Det undervisningsmateriale, der udleveres under en uddannelse eller et kursus, må ikke anvendes til andet end til eget studium. Deltagerne må ikke bruge kursusmaterialet til kommerciel brug eller kopiere det til fordel for tredjepart. Ophavsret og ejerskab tilhører AromaPro og/eller gæsteforedragsholderen. Alle opgaver, som deltagerne laver i løbet af undervisningsdagene, er ikke omfattet af ophavsret. Hvis du ønsker at bruge tekster fra dette websted, må du kun gøre det, hvis du ikke ændrer teksten og nævner forfatteren og webstedet.

6. Ansvar

AromaPro er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i kursusmaterialet. Desuden kan AromaPro aldrig holdes ansvarlig for kursusdeltagerens anvendelse af kursusmaterialet. AromaPro er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, af nogen art, som følge af deltagelse i en aktivitet arrangeret af AromaPro. Deltagelse i undervisningen sker udelukkende på eget ansvar. Fysiske og psykiske klager skal altid meddeles læreren. På baggrund af dette kan læreren beslutte at nægte dig adgang til undervisningen for at beskytte dig.

7. Materielle skader

Enhver skade, som en deltager forårsager på AromaPro-materiale eller andre deltageres materiale under en aktivitet, er altid på deltagerens regning og ansvar. Skader, som deltagere forårsager på ejendom eller udstyr, der er lejet af AromaPro under en aktivitet, vil blive erstattet af deltageren. AromaPro er heller ikke ansvarlig for tyveri og/eller tab af personlige ejendele under de kurser, som AromaPro arrangerer.

8. Optagelse af billeder

AromaPro forbeholder sig ret til at lave video- og/eller lydoptagelser under kurser og bruge dem til egne salgsfremmende aktiviteter. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser anerkender du, at du er bekendt med dem og tager ansvar for dem. Det er kun muligt for kursusdeltagerne at foretage video- og/eller lydoptagelser under et kursus, hvis underviseren og de øvrige deltagere giver deres tilladelse.

9. Klager og tvister

I forbindelse med vores registrering hos CRKBO er vi også forpligtet til at inkludere en klageprocedure.AromaPro gør alt for at give dig den bedst mulige service. Alligevel er du måske ikke tilfreds. Derefter kan du naturligvis indsende dine klager eller kommentarer til os. Vi behandler dem i fortrolighed og forsøger at finde en løsning i samråd med dig.

Klik her for at læse AromaPro's klageprocedure.

10. Andre

AromaPro forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet og/eller at en eller flere kursusdage undervises af en anden underviser. AromaPro fastsætter gebyrerne for alle uddannelsesaktiviteter. Den har ret til at ændre dem til enhver tid. Ændringer af denne art vil blive meddelt via e-mail og på webstedet.

Indkøbskurv