Procedure for klager

AromaPro gør alt for at give dig den bedst mulige service. Alligevel er du måske ikke tilfreds. Derefter kan du naturligvis indsende dine klager eller kommentarer til os. Vi behandler dem i fortrolighed og forsøger at finde en løsning i samråd med dig.

AromaPro følger følgende procedure i den forbindelse:

Indgivelse af en klage
Klager skal fremsendes pr. e-mail.

AromaPro sender en kvittering for modtagelse af klagen til klageren inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen. Kvitteringen for modtagelse skal mindst indeholde en beskrivelse af proceduren og den forventede tid til behandling af klagen.

Fortrolighed
Enhver klage vil altid blive behandlet med streng fortrolighed af begge parter.

Undersøgelse klage
AromaPro forpligter sig til at iværksætte en yderligere undersøgelse af den indgivne klage og bestræber sig på at kunne træffe foranstaltninger, som klageren kan acceptere inden for en rimelig tidsperiode.

Inden for 7 arbejdsdage udveksles der korrespondance med klageren om resultatet af undersøgelsen, den trufne afgørelse og eventuelle opfølgningsforanstaltninger.

Høringer
AromaPro vil give den studerende og andre involverede parter mulighed for at blive hørt. AromaPro vil udarbejde en rapport om høringen. Rapporten sendes til de involverede parter og arkiveres.Tanja Daniels er AromaPros kontaktperson for klager. Ved at udspørge praktikanterne både telefonisk og via e-mail kan hun filtrere klager.

Løs
AromaPro har til formål at løse klagen inden for 30 dage. Hvis der er behov for længere tid til at undersøge sagen, skal AromaPro underrette kursusdeltageren inden for 30 dage og forklare forsinkelsen.Hvis rapporten ikke er blevet behandlet til klagerens tilfredshed, skal kursusdeltageren anmelde sin utilfredshed til AromaPro igen.

Klager skal løses til alles tilfredshed.

Alvorlige klager, som f.eks. kan udløse et erstatningskrav, kan indberettes til aromatouch@doterra.com

Afgørelsen fra aromatouch@doterra.com er bindende for begge parter.

Vi har også en uafhængig mægler, som kan tilkaldes i tilfælde af utilfredshed med løsningen:

Abby Stopher
astopher@doterra.com

Alteus House
1 N Fourth St
Milton Keynes
MK9 1NE
Det Forenede Kongerige
+44 1908 088672

Registrering
AromaPro sørger for registrering af de klager, der indgives til AromaPro, og opbevarer de relevante dokumenter i et år.
Alle klager registreres i henhold til følgende skema:

1. Dato for indgivelse af klagen:

2. Dato og sted for uddannelse:

3. Klagerens navn:

4. Beskrivelse af klagen:

5. Dato for registrering af kontakt AromaPro:

6. Beskrivelse undersøgelse klage:

7. Dato for den foreslåede løsning:

8. Beskrivelse af den foreslåede løsning:

9. Kunde tilfreds Ja/Nej (evt. beskrivelse):

10. Dato for fremsendelse af klagen til AromaTouch:

11. Svar AromaTouch:

12. Kunde tilfreds Ja/Nej (evt. beskrivelse):

13. Dato for videresendelse af klagen til Abby Stopher (uafhængig mægler):

14. Svar Abby Stopher (uafhængig mægler):

15. Kunde tilfreds Ja/Nej (evt. beskrivelse):

Indkøbskurv